2% parama

Jau nuo vasario 1 dienos VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) leidžia kiekvienam šalies dirbančiajam žmogui paskirti savo 2% nuo pajamų mokesčio. Kaip ir kasmet FK “Viltis” pradeda šios paramos vykdymą ir galimų rėmėjų paieškas.

Suteikite vertingą paramą be realių išlaidų

Valstybė suteikia galimybę Jums nuspręsti kaip turėtų būti panaudojami 2 % nuo Jūsų sumokėtos pajamų mokesčio dalies. Visi mokame tam tikrą pajamų mokestį, kurį valstybė, sudarinėdama biudžetą, paskirsto pagal prioritetus ir poreikius. Dabar ir Jūs galite dalyvauti valstybės biudžeto planavimo procese ir paskirti 2 % nuo sumokėtos pajamų mokesčio dalies tiems, kuriems to labiausiai reikia.

Dauguma bijo būti apmulkinti

Dauguma šalies gyventojų net nežino kas yra tie 2% nuo pajamų mokesčio. Kai kurie net galvoja, jog paskyrę šią paramą, jiems bus nuskaičiuota iš jų pelnytai uždirbtos algos. Kiekvienas darbdavys prieš išmokėdamas mėnesinį atlyginimą savo darbuotojui, sumoka privalomuosius mokesčius valstybei. Vienas iš tokių mokesčių yra “Pajamų mokestis” (jis mokamas į VMI), taigi iš to viso darbdavio jau sumokėto pajamų mokesčio, jus galite 2% skirti kur tik širdis geidžia: futbolui, mokykloms, bažnyčiai ir t.t… Priešingu atveju tie 2% liks valstybės biudžete.

Užpildykite prašymo blanką

Atsisiųskite bei atsispausdinkite formą FR0512 (02 versija). Viršutinėje dalyje, į tam skirtus langelius įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą. Toliau pildyti reikia taip:

5 langelis: 2019
E1 Gavėjo tipas: 2
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 304330692
E3 Mokesčio dalies paskirtis: pildyti nereikia
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 2,00

Pristatykite prašymą

Tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį pristatykite prašymą apskrities mokesčių inspekcijai iki 2018 m. gegužės 2 d. Užpildytą prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai galite pristatyti paštu arba asmeniškai!

Skirkite savo 2% internetu

Užeikite į šią nuorodą: http://deklaravimas.vmi.lt. Per savo elektroninę bankininkystę prisijunkite.

Antrame žingsnyje pasirinkite dešinėje esantį užrašą “Paramos skyrimas”:

Toliau spauskite ant apibraukto mėlyno gaublio ir pildykite formą tiesiogiai internete:

Formos viršuje nurodykite savo asmens kodą, vardą, pavardę bei adresą, o apatinę dalį užpildykite kaip parodyta pavyzdyje:

Atlikus šiuos kelis paprastus žingsnius – viršuje dešinėje rasite užrašą “Pateikti”. Paspaudus jį – Jūs tampate FK “Viltis” rėmėju!

Iš anksto Jums dėkojame,
FK Viltis