VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) leidžia kiekvienam šalies dirbančiajam žmogui paskirti savo 1,2% nuo pajamų mokesčio. Kaip ir kasmet FK “Viltis” pradeda šios paramos vykdymą ir galimų rėmėjų paieškas.


Suteikite vertingą paramą be realių išlaidų
Valstybė suteikia galimybę Jums nuspręsti kaip turėtų būti panaudojami 1,2 % nuo Jūsų sumokėtos pajamų mokesčio dalies. Visi mokame tam tikrą pajamų mokestį, kurį valstybė, sudarinėdama biudžetą, paskirsto pagal prioritetus ir poreikius. Dabar ir Jūs galite dalyvauti valstybės biudžeto planavimo procese ir paskirti 1,2 % nuo sumokėtos pajamų mokesčio dalies tiems, kuriems to labiausiai reikia.


Dauguma bijo būti apmulkinti
Dauguma šalies gyventojų net nežino kas yra tie 1,2% nuo pajamų mokesčio. Kai kurie net galvoja, jog paskyrę šią paramą, jiems bus nuskaičiuota iš jų pelnytai uždirbtos algos. Kiekvienas darbdavys prieš išmokėdamas mėnesinį atlyginimą savo darbuotojui, sumoka privalomuosius mokesčius valstybei. Vienas iš tokių mokesčių yra “Pajamų mokestis” (jis mokamas į VMI), taigi iš to viso darbdavio jau sumokėto pajamų mokesčio, jus galite 1,2% skirti kur tik širdis geidžia: futbolui, mokykloms, bažnyčiai ir t.t… Priešingu atveju tie 1,2% liks valstybės biudžete.


Užpildykite prašymo blanką
Atsisiųskite bei atsispausdinkite formą FR0512 (04 versija). Viršutinėje dalyje, į tam skirtus langelius įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą ir gyvenamąją vietą. Toliau pildyti reikia taip:
5 langelis: 2020
E1 Gavėjo tipas: 2
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 301675434
E3 Mokesčio dalies paskirtis: pildyti nereikia
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 1,2


Pristatykite prašymą
Tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį pristatykite prašymą apskrities mokesčių inspekcijai iki 2021 m. gegužės 1 d. užpildytą prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai galite pristatyti paštu, asmeniškai, per darbovietę.


Skirkite savo 1,2% internetu
Užeikite į šią nuorodą: http://deklaravimas.vmi.lt. bei per savo elektroninę bankininkystę prisijunkite.

Antrame žingsnyje pasirinkite kairėje esantį užrašą „Pildyti formą“:

Toliau rinktinės kaip parodyta paveikslėlyje „Prašymas skirti paramą“:

Galiausiai spauskite ant mėlyno gaublio ir pildykite formą tiesiogiai internete:

Formos viršuje sistema automatiškai įrašys Jūsų asmens kodą, vardą, pavardę, tad liks tik užpildyti apatinę dalį kaip parodyta pavyzdyje:

Atlikus šiuos kelis paprastus žingsnius – viršuje dešinėje rasite užrašą „Pateikti deklaraciją“. Paspaudus jį – Jūs tampate FK „Viltis“ rėmėju!

Iš anksto Jums dėkojame,
FK Viltis